Däcketiketter Garanti | Hankook Tire Sverige Officiell Webbplats go to main prd

Garanti

Däcketiketter

Bortse från någon av de säkerhetsåtgärder och instruktioner som finns i denna information.
Arket kan leda till däckfel eller explosion som orsakar allvarliga personskador eller dödsfall.

EU-däckmärkning

EU:s däckmärkningssystem ger kunderna värdefull information om däck, inklusive viktiga uppgifter om prestanda, energieffektivitet och miljövänlighet. Enligt föreskrifterna ska däcktillverkarna deklarera bränsleeffektivitet, klassificering av våtgrepp och extern prestanda för rullande buller för C1-, C2- och C3-däck (dvs. däck som huvudsakligen monteras på personbilar och på lätta och tunga fordon). Tidigare gjorde bristen på tillförlitlig och jämförbar information om däckens prestanda det svårt för konsumenterna att ta hänsyn till dessa faktorer i sitt köpbeslut, särskilt när de bytte ut en begagnad uppsättning däck. Från den 1 november 2012 visades uppgifter om däckprestanda på försäljningsstället och på all teknisk reklamlitteratur som kataloger, broschyrer och webbaserad marknadsföring. Med EU-förordningen 2020/740, som träder i kraft den 1 maj 2021, implementeras en ny logotypdesign. Målet är att leda en marknadsomvandling mot ett mer bränsleeffektivt, säkert och bullersnålt däck, utöver de standarder som redan uppnåtts. Det kommer också att bana väg för konkurrens att fortsätta beroende på däckens prestanda och pris, vilket i sin tur kommer att stimulera investeringar i forskning och utveckling. (Källa: Europeiska kommissionen)

EU:s nya däckmärkning

EU inför ett nytt märkningssystem för däck som träder i kraft den 1 maj 2021.
Hankook arbetar hårt för att ge användbar information till kunderna när de antar förordningen om märkning av däck.

1.QR-kod
QR-koden ger tillgång till EU:s produktdatabas EPREL, där kunderna kan kontrollera det mer detaljerade produktinformationsbladet.

2.Identifierare för däcktyp
Däcktypskoden möjliggör en tydlig identifiering av en produkt

3.Etikettskala :
Klass D är inte längre tom (endast för C1 &C2-däck) F och G smälter samman för att bilda E.

4.Nytt piktogram
Det finns en ny standard för att inkludera ytterligare ett piktogram. Snödäcket visar om ett däck är lämpligt för svåra snöförhållanden. Ispiktogrammet kommer att finnas med på den nya EU-däckmärkningen i en C1-klass.

Informationsblad för produkter

Det nya produktinformationsbladet (PIS) genereras i EPREL-databasen, baserat på den information som Hankook har rapporterat.

Delegerad förordning (EU) 2020/740
Leverantörens namn eller varumärke Hankook
Kommersiellt namn eller handelsbeteckning WiNter i*cept X
Identifierare för däcktyp 1023395
Däckklass C1
Däckets storleksbeteckning 255/55R19
Symbol för hastighetskategori T 190 km/h
Index för lastkapacitet 111
Läs in version XL
Klass för bränsleeffektivitet C
Våtgreppsklass D
Klass för externt rullande buller B
Värde för externt rullande buller 73 dB
Däck för användning i svåra snöförhållanden Ja
Däck för användning under svåra isförhållanden Ja
Datum för produktionsstart (vecka / år) 36/20
Datum för produktionens slut (vecka / år) -
Leverantörens adress Teknisk service, Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg, DE
Ytterligare information

EPREL-databas

Tillverkare måste registrera information om alla produkter som säljs i Europa i EPREL. Baserat på denna information tillhandahåller EPREL-databasen produktinformationsbladet och visar däcketiketten för varje registrerad produkt. Konsumenterna kan komma åt databasen genom att skanna QR-koden på eu:s nya däcketiketter.

 • career-detail-apply-01

  Offentlig databas

  Avskiljare med "Offentlig" säkerhetsklassificering

 • career-detail-apply-04

  Offentlig webbplats

  Medborgare Återförsäljare Forskare

 • career-detail-apply-03

  Ladda ner data

  Exel format QR-koder Bilder

Kriterier för märkning

EU:s däckmärkningssystem genomförs enligt följande kriterier:

1. Bränsleeffektivitet
Bränsleeffektiviteten mäts av däckens rullmotstånd (RR). Rullmotstånd är det motstånd som uppstår när ett runt föremål som en boll eller däck rullar på en plan yta i en stadig hastighet rak linjerörelse. Det orsakas huvudsakligen av deformationen av objektet, deformationen av ytan eller båda.
Ytterligare bidragande faktorer inkluderar hjulradie, framåthastighet, ytvidhäftning och relativ mikroglidning mellan kontaktytorna. Det beror mycket på materialet i hjulet eller däcket och typen av mark.

Fem klasser från E (lminst effektiv) till A (mest effektiva)

Effekterna kan variera mellan fordon och körförhållanden, men skillnaden mellan en E- och en A-klass för en komplett uppsättning däck kan minska bränsleförbrukningen med upp till 7,5 % och ännu mer när det gäller lastbilar.

Rullmotstånd​ PCR (C1)​ LTR (C2)​ TBR (C3)​
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7​ 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7​ 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0​
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0​ 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0​ 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0​
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5​ 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1

Eco-driving kan minska bränsleförbrukningen avsevärt. Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera bränsleförbrukningen. Ta alltid hänsyn till bromssträckan.

2. Våtgrepp
Våtgrepp indikerar däckens bromsprestanda på våta vägytor och är relaterat till fordonens säkerhetsprestanda. Däck med lågt rullmotstånd har hög bränsleeffektivitet, men kan ha säkerhetsproblem. Detta beror på att däck med lågt rullmotstånd har låg vidhäftning på vägar när vägarna är våta. Europeiska rådet kräver därför att däckföretagen lämnar information om sina däcks vidhäftning (eller grepp) när de bromsar på våta vägar.

Fem klasser från E (längsta bromssträckor) till A (kortaste bromssträckor)

Effekterna kan variera mellan fordon och körförhållanden, men vid full bromsning kan skillnaden mellan en E- och en A-klass för en uppsättning av fyra identiska däck vara upp till 30 % kortare bromssträcka (t.ex. för en typisk personbil som kör i 80 km/h hastighet kan detta vara upp till 18 m kortare bromssträcka).

Våtgrepp​ PCR (C1)​ LTR (C2)​ TBR (C3)​
A RRC ≤ 6,5 RRC ≤ 5,5 RRC ≤ 4,0
B 6,6 ≤ RRC ≤ 7,7​ 5,6 ≤ RRC ≤ 6,7​ 4,1 ≤ RRC ≤ 5,0​
C 7,8 ≤ RRC ≤ 9,0​ 6,8 ≤ RRC ≤ 8,0​ 5,1 ≤ RRC ≤ 6,0​
D 9,1 ≤ RRC ≤ 10,5​ 8,1 ≤ RRC ≤ 9,0 6,1 ≤ RRC ≤ 7,0
E RRC ≥ 10,6 RRC ≥ 9,1 RRC ≥ 7,1

Däcktrycket måste kontrolleras regelbundet för att optimera våtgreppet. Ta alltid hänsyn till bromssträckan.

3. Bullernivå
Yttre ljudnivåer mäts i decibel (dB) och anges i tre kategorier (A-B-C). Utöver specifikationen av ljudnivån i Decibel (dB) visar ett piktogram om däckets extern prestanda för rullande bullerligger över det europeiska obligatoriska gränsvärdet (C = bullrigare däck), upp till 3 dB under det framtida gränsvärdet (B = genomsnittlig ljudnivå) eller mer än 3 dB under det framtida gränsvärdet (A = däck med låg ljudnivå).

4. Vinteregenskaper
Om en produkt har de egenskaper som ska användas under vinterförhållanden kommer ett piktogram för snögrepp att läggas till i EU-märkningsmärket. När det gäller nordiska PCR-däck (C1) kan även en logotyp för isgrepp läggas till.

* Dubbdäck får ingen däcketikett, medan dubbdäck som säljs utan dubbar får en däcketikett.