Våtkörning - Körtips | Hankook Tire Sverige Officiell Webbplats go to main prd

Körtips

Körning på vått väglag

Dina däcks köregenskaper, bromsprestanda och vattenavledande egenskaper blir viktigare när det regnar. Lär dig om riskerna med att köra på vått underlag och om försiktighetsåtgärder du kan vidta för att öka säkerheten.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Driving Tips-Wet Driving Tips

Risker vid körning på vått

  • Eftersom olycksfrekvensen vid körning i vått väglag är lika hög som vid körning i snö, måste föraren vara medveten om farorna med körning i vått väglag. Ett antal irreguljära förhållanden kan uppträda vid körning på våta vägbanor. Exempelvis kan däcket vattenplana på vattenytan, vilket gör att bilen inte går att styra. Även greppet försvagas vid körning i snö, vilket medför en längre bromssträcka.

Säkerhetsåtgärder

  • Däck som är mycket slitna är inte att föredra vid körning på vått. Var noga med att kontrollera dina däcks slitage regelbundet och då särskilt före längre resor.
  • Sänk hastigheten strax innan kurvor, och håll en jämn hastighet under hela kurvan.
  • Om du skulle tappa kontrollen över ditt fordon när du manövrerar våta förhållanden, försök att hålla dig lugn och undvik plötslig inbromsning eller acceleration. Lätta istället gaspedalen samtidigt som du låter fordonet återfå sitt grepp. Du kan sedan göra små korrigeringar i styrningen för att återfå kontrollen.