Hjuljustering - Guide för däckvård | Hankook Tire Sverige Webbplats go to main prd

Skötselråd

Hjulinställning

För att undvika vibrationer, slirande, oljud och oregelbundet slitage, är det nödvändigt att undersöka hjulinställningarna.

Varför är det viktigt med hjulinställningar?

  • Om däcken slits ojämnt, som till exempel om däckets innerkant slits fortare än resten av slitbanan, kan ditt fordon vara feljusterat. Detta förkortar inte bara däckens livslängd, utan försämrar också bilens köregenskaper, vilket kan innebära fara. Om du upptäcker ojämnt slitage bör du genast låta kontrollera justeringen.

Aspekter på hjulinställning

För att ta reda på mer information klicka på ett av de tre alternativen nedan.

  • Hjul
  • Lutning
  • Skränkning
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Caster

Caster

Hjulvinkelinställningar jämfört (från sidan) gör det möjligt för fordonstillverkaren att balansera styransträngning, höghastighetsstabilitet och effektivitet i kurvtagningen fram.Att öka mängden positivt hjul kommer att öka styransträngningen och rak linjespårning samt förbättra höghastighetsstabiliteten och kurvtagningseffektiviteten, medan minskande positivt hjul resulterar i mindre styrstabilitet.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Camber

Camber

Hjullutningen förhindrar däcknötning och ökar styrförmågan. Beroende på den vinkel vid vilken den övre eller undre delen av ett däck dras inåt eller utåt när bilen står på ett plant underlag, finns det tre typer av lutning: positiv, negativ och neutral.
Som ett led i utvecklingen av upphängning och bilteknologi har de flesta bilar idag negativ lutning. Vid negativ lutning tippar bilen vid kurvtagning p.g.a. centrifugalkraften. Det yttre däckets kontaktyta med vägbanan ökar, vilket ger säker kurvtagning.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Toe

Toe

Med vinkling avses riktningsdifferensen mellan däckets front och baksida, som formas av den övre delen av en axel på ett plant underlag. Det finns två typer av vinkling: inåt och utåt. Vinkling inåt betyder att däckets frontparti dras inåt, och vinkling utåt betyder att frontpartiet dras utåt. Vid svår utåtvinkling uppstår slitage på däckets inneryta. Vid svår inåtvinkling uppstår slitage på däckets ytteryta. I båda fallen inträffar ett väsentligt motstånd från vägytan, som resulterar i minskad körbarhet och högre bränslekostnader. En kontrollerad grad inåtvinkling ökar säkerheten vid körning rakt fram och initierar invändig nötning som uppstår p.g.a. negativ lutning.

När ska man kontrollera hjulinställningen

  • Vi rekommenderar att man kontrollerar hjulinställningen vid den årliga besiktningen eller vid varje körda 20,000 km.
  • Efter en bilolycka.
  • Efter däckbyte.
  • När det förekommer onormalt slitbaneslitage på däckens kanter.
  • När bilen kanns instabil och/eller wobblar.
  • När körningen har blivit ojämnare eller bränsleekonomin försämrats.