Slitbana slitage - Guide för däckvård | Hankook Tire Sverige Webbplats go to main prd

Skötselråd

Slitbaneslitage

Slitage av slitbanan har en direkt påverkan på både förarens säkerhet och fordonets prestanda. Det är mycket viktigt att föraren har kunskap om hur man regelbundet kontrollerar slitbaneslitage.

Vikten av att kontrollera slitbaneslitage

  • Ju djupare mönsterspåret på däckytan är, desto bättre blir däckets grepp. Du kan undvika oförutsedda olyckor genom att regelbundet kontrollera slitbaneslitaget.

Rekommenderat intervall mellan kontroller

  • Hankook rekommenderar att du kontrollerar slitbaneslitaget minst en gång i månaden. Se också till att kontrollera däcken före och även efter långa resor.

Kontrollera slitbaneslitage med indikatorn

  • Du kan kontrollera mönsterdjupet med hjälp av en mönstermätare eller genom att kontrollera den inbyggda slitageindikatorn på sidan av däcket. För att upprätthålla säkerheten och prestandan bör däcken bytas ut när mönsterdjupet är lägre än indikatorn på däcket.
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Tread Wear-Tire Tread Wear Indicator

Slitageindikator