Däckförvaring - Guide för däckvård | Hankook Tire Sverige Webbplats go to main prd

Skötselråd

Förvaring

Hur ett däck förvaras har en enorm inverkan på dess livslängd och framtida prestanda.

Däckförvaring

  • Om däcken inte förvaras korrekt kan däckens prestanda och utseende försämras. Det är mycket viktigt att däcken förvaras korrekt.

Förvara kompletta hjul

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Storage-Store with a Wheel

Förvara lösa däck

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Storage-Store without a Wheel

Att tänka på

  • Däck ska alltid förvaras inomhus i en miljö som är sval, torr och ren.
  • Håll däcken borta från värme- och luftkällor som exempelvis varma rör och elektriska generatorer.
  • Håll däckens ytor rena och fria från fett, bensin och andra ämnen som kan skada gummit.
  • Undvik att däcken får tillplattade områden (s.k. flat-spotting)