go to main prd

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.hankooktire.com/pl i wykazali zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Dane osobowe są pojedynczymi informacjami o stosunkach prywatnych lub służbowych określonej osoby fizycznej lub osoby, którą można na ich podstawie ustalić. Zalicza się do nich np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, a także wszystkie inne dane dotyczące określonej osoby.

Z uwagi na fakt, że dane osobowe podlegają szczególnej ochronie ustawowej, gromadzimy je wyłącznie w stopniu koniecznym do udostępniania niniejszej strony i świadczenia naszych usług. Poniżej podajemy, jakie dane osobowe gromadzimy podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane. Nasze praktyki związane z ochroną danych są zgodne z przepisami prawnymi, a w szczególności z regulacjami niemieckiej ustawy o ochronie danych, niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone, przetwarzane i zapisywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia dostępu do tej strony internetowej i zawartych na niej treści i usług, oraz do celów związanych z obsługą zapytań i ew. realizacji zamówień / umów, jednak tylko w razie zaistnienia uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, bądź innej okoliczności zezwalającej. Tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika odbywa się wykorzystanie jego danych do dalszych, wymienionych w takiej zgodzie celów, np. do przesyłania informacji o ofercie w formie newslettera itp.

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich oraz pozostałych przepisów jest:
Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
E-mail: biuro@hankooktire.com.pl
Faks: +48-22-395-5749

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

E-mail: dpo.hk@eukogroup.de

Udostępnienie strony internetowej oraz tworzenie plików dziennika

EPo każdorazowym otwarciu niniejszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje systemu operacyjnego komputera, na którym została ona otwarta. Gromadzone są przy tym następujące dane: Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji
(2) System operacyjny urządzenia, na którym wyświetlono stronę
(3) Dostawca usług internetowych urządzenia, na którym wyświetlono stronę
(4) Adres IP urządzenia, na którym wyświetlono stronę
(5) Data i czas dostępu
(6) Witryny, za pośrednictwem których system użytkownika dotarł na naszą stronę internetową (referrertracking)
(7) Witryny wyświetlane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony (exit link tracking) Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dochodzi do przechowywanie tych informacji wraz z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, dzięki czemu nie ma miejsca identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu realizacji przedstawionego poniżej celu.

- Cel przetwarzania danych
Rejestracja danych ma na celu utrzymanie kompatybilności naszej strony internetowej dla – w miarę możliwości – wszystkich odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i usuwania usterek. W tym celu konieczne jest rejestrowanie danych technicznych komputera, z którego następuje połączenie, aby możliwe było jak najszybsze reagowanie na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy IT i/lub błędy w działaniu naszej strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji witryny oraz do zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych.

- Okres przechowywania
Usunięcie wcześniej wymienionych danych technicznych następuje, gdy nie są one już potrzebne i ma na celu zapewnienie kompatybilności witryny dla wszystkich użytkowników, najpóźniej jednak po upływie 3 miesięcy od jej wyświetlenia.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności, ogólnych zasadach dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

Funkcje szczególne naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje różne funkcje, z których wykorzystaniem wiąże się gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie przez nas Państwa danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co następnie dzieje się z tymi danymi:

Formularze kontaktowe:

- Zakres przetwarzania danych osobowych
Informacje wprowadzone przez Państwa w naszych formularzach kontaktowych.

- Informacje wprowadzone przez Państwa w naszych formularzach kontaktowych.
Wysyłając nasz formularz, użytkownik wyraża zgodę na postawie art. 6 (1) lit. a RODO. W naszym interesie leży spełnienie zobowiązania opisanego poniżej.

- Cel przetwarzania danych
Dane rejestrowane za pośrednictwem formularza bądź formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania zapytań, które otrzymujemy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

- Okres przechowywania
Zebrane dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu przetwarzania wiadomości od użytkownika, pod warunkiem, że nie będą obowiązywać żadne ustawowe okresy przechowywania danych. Następuje to w chwili ukończenia rozmowy z użytkownikiem. Zakończenie rozmowy następuje w chwili ostatecznego załatwienia zgłoszonej sprawy.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach, dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

Analiza statystyczna odwiedzin na niniejszej stronie internetowej – narzędzia monitorujące aktywność w sieci

Po otwarciu niniejszej strony internetowej lub umieszczonych na niej poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której otwarty został plik, nazwa pliku, data i godzina otwarcia, przesłana ilość danych i komunikat o pomyślnym otwarciu (tzw. web log). Wymienione dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie bezosobowej w celu nieustannego doskonalenia naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych. Na potrzeby analizy odwiedzin tej strony internetowej stosujemy również następujące narzędzia monitorujące aktywność w sieci:
Google Analytics

- Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Park, 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Google Analytics). W ramach śledzenia aktywności w sieci Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowania w sieci (tzw. tracking). Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługi śledzenia Google Analytics w celu stałej optymalizacji i poprawy dostępności naszej oferty w internecie. W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane takie, jak np. Państwa adres IP i Państwa aktywność będą przekazywane na serwery firmy Google LLC i przetwarzane oraz gromadzone poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Komisja Europejska uznała, że w USA możliwe jest zapewnienie stosownego poziomu bezpieczeństwa danych, jeżeli przedsiębiorstwo przetwarzające dane zastosuje się do postanowień Tarczy Prywatności UE-USA i w ten sposób zapewni dozwolony przebieg eksportu danych do USA. Dzięki włączeniu anonimizacji adresu IP w ramach kodu śledzenia Google Analytics na niniejszej stronie, przed przekazaniem adresu IP zostanie on uprzednio zanonimizowany przez Google Analytics. Niniejsza strona internetowa korzysta z kodu śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operator gat._anonymizeIp();, co umożliwia gromadzenie wyłącznie anonimizowanych adresów IP (tzw. ukrywanie adresu IP)

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust.1 lit. a RODO, w ramach rejestracji w Google (założenie konta Google i akceptacja umieszczonych tam informacji o polityce prywatności) bądź, w razie braku rejestracji w Google, poprzez wyraźną zgodę w momencie otwarcia naszej strony.

- Cel przetwarzania danych
Na nasze zlecenie Google wykorzysta zebrane informacje, aby przeanalizować wizytę użytkownika na tej stronie, stworzyć raport o jego aktywności oraz ustalić dalsze usługi na rzecz operatora tej strony, związane z korzystaniem z witryny oraz z Internetu. Adres IP pozyskany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie powiązany z innymi danymi Google LLC.

- Okres przechowywania
Google będzie przechowywać dane istotne dla umożliwienia monitorowania w sieci przez cały czas, gdy jest to konieczne do realizacji zamówionej usługi sieciowej. Zbieranie i gromadzenie danych odbywa się w zanonimizowany sposób. Gdyby jednak istniała możliwość identyfikacji osobowej, wówczas dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają one ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Dane usuwa się każdorazowo po upływie okresu przechowywania dokumentacji.

- Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu swoich danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com) bądź aktywując opcję „Do Not Track“ w ustawieniach przeglądarki. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie Google związanych z korzystaniem z niniejszej strony (wł. z adresem IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych stosowane przez Google Analytics można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.Wykorzystywane technologie internetowe i pliki cookie sprawiają, że nasza strona internetowa jest technicznie dostępna i użyteczna dla Ciebie.
Dotyczy to funkcjonalności podstawowych, takich jak nawigacja w serwisie, poprawne wyświetlanie treści w przeglądarce internetowej, czy prośba o wyrażenie zgody użytkownika.
Bez tych technologii internetowych i plików cookie nasza strona internetowa nie działa.


2. Analityczne pliki cookie

Chcemy stale usprawniać łatwość obsługi i wydajność naszych stron internetowych.
Z tego powodu używamy technologii analitycznych (w tym plików cookie), które anonimowo mierzą i oceniają, jakie funkcje i treści naszych stron internetowych są wykorzystywane, w jaki sposób i jak często.
Na tej podstawie możemy ulepszać nasze strony internetowe dla użytkowników i wyświetlać tylko te treści, które są interesujące dla przeciętnego użytkownika.


3. Marketingowe pliki cookie

Korzystamy z technologii internetowych (w tym plików cookie) wyselekcjonowanych partnerów, aby móc wyświetlać Ci treści i reklamy specjalnie dopasowane do Ciebie na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
Treści są wybierane i wyświetlane na podstawie Twojego zachowania na różnych stronach internetowych.

Integracja zewnętrznych usług sieciowych oraz przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej korzystamy z aktywnych treści skryptu Java od dostawców zewnętrznych, tzw. usług sieciowych. Poprzez otwarcie tej strony zewnętrzni dostawcy mogą otrzymywać dane osobowe związane z wizytą na tej stronie. Wiąże się to z prawdopodobieństwem przetwarzania danych poza UE. Można temu zapobiec instalując program blokujący skrypt Java, np. wtyczkę do przeglądarki „NoScript” (www.noscript.net) lub wyłączając skrypt Java w ustawieniach przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności odwiedzanych stron internetowych. Wykorzystujemy następujące zewnętrzne usługi sieciowe:

DoubleClick
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Park, 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Doubleclick). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Doubleclick. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Doubleclick poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Doubleclick wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Google
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy z siedzibą pod adresem 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Google). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Google poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Google Video
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę sieciową firmy Google LLC, 1600 AmphitheatreParkWebsiteAnalyticsy z siedzibą pod adresem 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Google Video). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka będzie ew. przekazywać dane osobowe do Google Video. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Google Video poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Google Video: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google Video wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Googletagmanager.com
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Park, 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Googletagmanager.com). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Googletagmanager.com. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Googletagmanager.com poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Googletagmanager.com: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Googletagmanager.com wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

YouTube
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Park, 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: Youtube). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Youtube. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma Youtube poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez Youtube wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

ytimg
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę śledzenia w sieci firmy Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Park, 94043 MountainView, USA (zwaną dalej: ytimg). Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej witryny. W związku z tym Państwa przeglądarka może przekazywać dane osobowe do ytimg. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na prawidłowym działaniu strony internetowej. Firma ytimg poddała się samocertyfikacji w ramach tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych następuje po zrealizowaniu celu, w jakim je zgromadzono. Więcej informacji na temat postępowania z przekazywanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności ytimg: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez ytimg wyłączając aktywność kodu skryptu w przeglądarce lub instalując program blokujący skrypt w przeglądarce (dostępny np. na stronach www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Facebook Pixel Custom Audience
Korzystamy z Facebook Pixel Custom Audiences do wyświetlania naszych spersonalizowanych reklam na platformie Facebook (obsługiwanej przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia – „Facebook”).
W tym celu na naszej stronie internetowej zaimplementowany jest piksel Facebooka. Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej za pośrednictwem tego piksela nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka i przekazywane są do Facebooka informacje o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej oraz inne dane osobowe, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, identyfikator piksela i plik cookie Facebooka, a także dane dotyczące kliknięć. Dzięki integracji z Facebook Custom Audiences platforma Facebook otrzymuje informacje o wywołaniu odpowiedniej oferty online lub kliknięciu reklamy. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany na platformie Facebook, Facebook może przyporządkować wizytę do odpowiedniego konta. Piksel Facebooka umożliwia pomiar, ocenę i optymalizację skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i do celów badania rynku. W ten sposób reklamy na Facebooku mogą być wyświetlane użytkownikom na Facebooku i w ramach usług partnerów współpracujących z Facebookiem („Audience Network”), którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają pewne cechy, które przekazujemy Facebookowi („Custom Audiences”).
Korzystanie z piksela Facebooka i zapisywanie „plików cookie konwersji” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Facebook przetwarza dane osobowe między innymi również w USA. W przypadku przetwarzania danych u odbiorców z siedzibą w krajach trzecich lub przekazywania danych Facebook stosuje tzw. standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2, 3 RODO). Można je znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Niniejszym Facebook zobowiązuje się do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na ten temat Facebook udostępnia pod adresem https://www.facebook.com/business/gdpr.
Przetwarzanie danych przez Facebooka odbywa się w ramach Zasad dotyczących danych na Facebooku. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w Zasadach dotyczących danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka oraz sposobu jego działania można znaleźć w centrum pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Dezaktywacja funkcji Facebook Pixel Custom Audiences oprócz opcji opt-out na naszej stronie internetowej możliwa jest również na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (w tym celu należy być zalogowanym na Facebooku). W innym przypadku korekt można dokonać na stronie https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Facebook
Na naszych stronach stosowane są wtyczki firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA lub powiązanej z nią firmy Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia (Facebook). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypty, a nie zainstalował oprogramowania, które je blokuje, przeglądarka będzie przekazywać firmie Facebook dane osobowe bez odrębnego zapytania o zgodę. Gdy użytkownik jest zalogowany, wówczas istnieje możliwość bezpośredniego przyporządkowania tych danych do profilu na portalu Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przyporządkowanie przez firmę Facebook wizyty na naszej stronie do konta użytkownika na portalu Facebook, wówczas należy wylogować się z konta na portalu Facebook i zablokować w przeglądarce wykonywanie treści skryptu przez firmę Facebook, np. korzystając z oprogramowania blokującego skrypty www.noscript.net lub www.ghostery.com.

Facebook Connect / Login
Niniejsza strona internetowa korzysta z Facebook Connect, usługi firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA lub powiązanej z nią firmy Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Facebook). Dane osobowe są przesyłane do firmy Facebook poprzez zalogowanie z użyciem przycisku Facebook Connect. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przyporządkowanie przez firmę Facebook wizyty na naszej stronie do konta użytkownika na portalu Facebook, wówczas należy wylogować się z konta na portalu Facebook i zablokować w przeglądarce wykonywanie treści skryptu Java przez firmę Facebook, np. korzystając z oprogramowania blokującego skrypty Java www.noscript.net lub www.ghostery.com.

Facebook Impressions
Niniejsza strona korzysta z kodu skryptu Java firmy Facebook Inc., Menlo Park, California, USA (zwanej dalej: Facebook Impressions). Jeśli użytkownik włączył w przeglądarce skrypt Java, a nie zainstalował oprogramowania, które go blokuje, przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Facebook Impressions bez odrębnego zapytania o zgodę. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Facebook Impressions: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Aby całkowicie uniemożliwić wykonywanie skryptu Java przez Facebook Impressions, można zainstalować program blokujący skrypt Java (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

Facebook Remarketing
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Custom Audiences” oferowanej przez Facebook Inc. („Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania reklam związanych z zainteresowaniami osobom odwiedzającym niniejszą witrynę w ramach wizyt w sieci społecznościowej Facebook („Reklamy Facebook”). W tym celu na niniejszej witrynie umieszczono tag remarketingowy Facebook. Tag ten służy do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook przy wizycie na stronie internetowej. Jednocześnie do serwera Facebook wysyłana jest informacja o odwiedzinach użytkownika na niniejszej stronie, a Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika w portalu Facebook. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz powiązanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności użytkownika znajduje się w informacjach o ochronie danych osobowych na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatywnie można wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. W tym celu użytkownik musi być zalogowany do portalu Facebook.

Pouczenie o stosowaniu plików cookie

Zakres przetwarzania danych osobowych
Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności naszej witryny, na różnych stronach stosujemy pliki cookie. Tzw. pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka może zapisywać na komputerze użytkownika. Zawierają one charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wyświetlenia naszej strony internetowej Proces zapisu pliku cookie zwany jest też „używaniem plików cookie”.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na utrzymaniu pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększeniu możliwości obsługi oraz na umożliwieniu bardziej indywidualnego kontaktu z klientem. Identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę jest możliwa wyłącznie z wykorzystaniem technologii cookie, jeżeli osoba odwiedzająca stronę przekazała nam wcześniej odpowiednie dane osobowe na bazie specjalnej zgody.

Cel przetwarzania danych
Nasza strona internetowa używa plików cookie w celu utrzymania pełnej funkcjonalności oraz poprawy możliwości obsługi. Ponadto technologia cookie umożliwia nam rozpoznawanie poszczególnych osób odwiedzających dzięki pseudonimom, np. indywidualnemu, dowolnemu Identyfikatorowi, co pozwala nam oferować im bardziej zindywidualizowane usługi.

Okres przechowywania
Nasze pliki cookie są przechowywane do momentu usunięcia ich z Państwa przeglądarki lub też, jeżeli chodzi o tzw. sesyjne pliki cookie, do momentu wygaśnięcia sesji.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
Mogą Państwo samodzielnie tak ustawić przeglądarkę, aby zapobiec używaniu plików cookie. Wówczas będą Państwo otrzymywać od czasu do czasu zapytanie czy chcą Państwo ponownie ich używać. Możliwe jest również wyłączenie cookies na stałe. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do wykrycia, czy Państwa komputer nawiązał już w przeszłości połączenie z naszą ofertą internetową (trwałe pliki cookie), lub do zapisu ofert ostatnio oglądanych (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, by zapewnić użytkownikom większą wygodę. W celu skorzystania z wygodnych funkcji rekomendujemy zaakceptowanie używania plików cookie w naszej ofercie internetowej.
Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia są ponadto określone w przedstawionych w dalszej części niniejszej polityki prywatności ogólnych zasadach, dotyczących prawa do zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia w ramach ochrony danych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja pocztą elektroniczną

Dane osobowe użytkownika są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi podczas ich gromadzenia, zapisywania i przetwarzania w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas nieszyfrowanej komunikacji pocztą elektroniczną nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas transmisji do naszych systemów IT, dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę tradycyjną.

Automatyczna archiwizacja wiadomości e-mail

Zakres przetwarzania danych osobowych
Niniejszym wyraźnie informujemy, iż nasz system poczty elektronicznej dysponuje funkcją automatycznej archiwizacji. Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail są archiwizowane cyfrowo i w sposób zapewniający kontrolę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu zgodności z przepisami prawa podatkowego i handlowego (np. §§ 146, 147 Ordynacji podatkowej).

Cel przetwarzania danych
Celem archiwizacji jest zapewnienie zgodności z przepisami prawa podatkowego i handlowego (np. §§ 146, 147 Ordynacji podatkowej).

Okres przechowywania
Nasza komunikacja e-mailowa jest przechowywana przez czas wymagany dla dokumentacji podatkowej i firmowej. Okres przechowywania może wynosić maksymalnie 10 lat.

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i żądania usunięcia
W razie pytań dotyczących naszego systemu archiwizacji poczty e-mail prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych. Ponadto informujemy, że pod uwagę będą brane wyłącznie dokumenty aplikacyjne w formacie PDF. Pliki skompresowane (WinZip, WinRAR, 7Zip itp.) są odfiltrowywane przez nasze systemy zabezpieczeń i nie będą dostarczane. Dokumenty aplikacyjne w formacie Word lub w innych formatach nie będą przez nas brane pod uwagę i będą usuwane bez czytania. Należy pamiętać, że dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą e-mailową w formie nieszyfrowanej mogą zostać otwarte przez osoby trzecie, zanim dotrą do naszych systemów IT. Wychodzimy z założenia, że na nieszyfrowane wiadomości e-mail dot. ubiegania się o pracę również możemy odpowiadać w sposób nieszyfrowany. Jeśli kandydat nie wyraża na to zgody, prosimy o stosowną informację w wiadomości e-mail z dokumentami aplikacyjnymi.

Wycofanie wyrażonych zgód – informacje o danych i ich modyfikacja – usunięcie i zablokowanie danych

Mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat zgromadzonych danych raz w roku, a także do ich korygowania, zablokowania lub usunięcia w każdej chwili. Jeśli nie jest to niezgodne z prawem, Państwa dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze wezwanie. Użytkownik może zatem w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych. Zapytania związane z udzieleniem informacji, usunięciem lub korygowaniem danych, a także wszelkie uwagi można przesyłać na następujący adres:

Hankook Tire Europe GmbH
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
E-mail: biuro@hankooktire.com.pl
Faks: +48-22-395-5749

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 I RODO

W razie podejrzenia, że dokonaliśmy przetwarzania Państwa danych w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać sądowego wyjaśnienia problemu. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Prawo wniesienia skargi przysługuje Państwu w kraju członkowskim Państwa pobytu, Państwa miejsca pracy i/lub miejsca domniemanego naruszenia, tzn. mogą się Państwo zwrócić do organu nadzorczego w powyższych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o stanie i rezultacie Państwa wniosku, włącznie z możliwością wykorzystania sądowego środka ochrony prawnej wg art. 78 RODO.

Opracowanie:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de