go to main prd

Notka prawna

Operator strony

Hankooktire Polska Sp.z o.o
Sp. z o.o ODDZIAŁ W POLSCE ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, Poland
Fax: +48-22-395-5749
E-mail: biuro@hankooktire.com.pl
Internet: www.hankooktire.com/pl

Prezes zarządu:

Rafał Spirydon
NIP : 521-364-98-56

Odpowiedzialność za treść:

Prezes zarządu:
Rafał Spirydon
(adres jak wyżej)

Prawa autorskie i użyte fotografie:

Treści na stronie www.hankooktire.com/pl są – o ile nie podano inaczej – chronione prawami autorskimi.
Użyte fotografie, jeśli nie zostały wykonane samodzielnie, są opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia lub spisane poniżej.
Używanie fotografii na stronach osób trzecich jest możliwe wyłącznie w ramach poszczególnych licencji autorów.