go to main prd

Jak dbać o opony

Zużycia Bieżnika

Stan bieżnika ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i zachowanie się pojazdu. Kierowcy powinni być informowani o tym, jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu bieżnika.

Znaczenie kontroli stanu bieżnika

  • Im głębsze są rowki na powierzchni opony, tym lepszą uzyskuje ona przyczepność. Regularnie sprawdzając stan bieżnika, można uniknąć wielu wypadków.

Rekomendowane interwały sprawdzania bieżnika

  • Hankook zaleca sprawdzanie stanu bieżnika przynajmniej raz w miesiącu. Ponadto stan opon zawsze należy sprawdzić przed długą podróżą i po jej zakończeniu.

Wskaźnik stanu bieżnika

  • Głębokość rowka można zmierzyć za pomocą głębokościomierza bieżnika lub wykorzystując wskaźnik zużycia bieżnika znajdujący się z boku opony. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i osiągów opony powinny być wymienianie, gdy głębokość rowka wynosi mniej niż kilka mm.
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Tread Wear-Tire Tread Wear Indicator

Wskaźnik zużycia bieżnika opony