go to main prd

Kariera

Aplikuj do Hankook Tire

W Hankook Tire szukamy przyszłych proaktywnych liderów, którzy będą rozwijać się z nami jako ekspertami i rozszerzać nasze wpływy na całym świecie. Dołącz do nas, rozwijając swoje drogi kariery i w pełni wykorzystując umiejętności dzięki innowacyjnej proaktywnej kulturze Hankook Tire.

{component.altText}

Różnorodność, równość, integracja

Hankook Tire przestrzega zasad uczciwej oceny kandydatów i kandydatek, nie zważając na takie cechy, jak płeć, niepełnosprawność, narodowość, rasa czy wyznawana religia. Uważamy, że kadra charakteryzująca się różnorodnymi umiejętnościach i doświadczeniami jest niezbędna do budowy innowacyjnej kultury i ciągłego rozwoju Hankook Tire.

Aby pielęgnować różnorodność, równość i integrację, firma w szczególności skupia się na zatrudnianiu kobiet i osób niepełnosprawnych. Aby wspierać wykorzystywanie potencjału kobiet, firma stworzyła długofalowy program „2030 Female Human Resource Target” oraz prowadzi swoje inicjatywy według kategorii, takich jak przywództwo, dobrobyt, edukacja i ewaluacja. W efekcie rośnie liczba kobiet awansujących na stanowiska kierownicze. Ponadto firma stworzyła „Korea Donggeurami Partners”, standardowe miejsce pracy w rodzaju filii dla osób niepełnosprawnych, nieustannie wspierając i stabilizując zatrudnienie w tej grupie.

Dodatkowo firma prowadzi regularne szkolenia „Diversity and Inclusion (D&I) Leadership” dla liderów zespołów i członków, aby stworzyć obiektywną i uczciwą organizację dysponującą różnorodnymi talentami oraz cechującą się kulturą integracji. W przyszłości Hankook Tire będzie starać się zostać firmą, która szanuje różnorodność i promuje integrację przez uwzględnienie większej liczby wskaźników.

Obecny i docelowy stan zatrudnienia kobiet

Typ Współczynnik Cel 2030
Pracownice 10.4% 13%
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (wszystkie) 16.6% 22.5%
Kobiety na stanowiskach kierowniczych
(wysokich rangą i związanych z odpowiedzialnością)
17% 30%
Kobiety na stanowiskach kierowniczych
(najwyższych rangą)
1.5% 7.5%
Kobiety w dziale sprzedaży 19.9% 40%
Stanowisko STEM* 10.9% 30%

* STEM: Science, Technology, Engineering, Math (nauka, technologia, inżynieria, matematyka)

Proces złożenia wniosku

 • career-detail-apply-01

  Przesłanie CV

  Krok 01

 • career-detail-apply-04

  Wstępna ocena

  Krok 02

 • career-detail-apply-03

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Krok 03

 • career-detail-apply-02

  Decyzja

  Krok 04

Wszyscy wykwalifikowani kandydaci otrzymają wynagrodzenie za zatrudnienie bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub pochodzenie narodowe.