go to main prd

Bandengids

Zijwand van de band

De wand van een band beschermt het karkas aan de binnenkant en biedt veel rijcomfort dankzij de flexibiliteit bij het nemen van bochten. Daarom staat het type, de maat, structuur, loopvlak, profiel, fabrikant en andere belangrijke informatie op de wang vermeld.

* Klik op de buttons voor meer informatie over de onderdelen van de wangen van de band!

tireguide-btnb-01 tireguide-btnb-01

Merknaam

Productnaam

Bandenmaat

Veiligheidswaarschuwing

UTQG

Plaats van introductie

DOT

tireguide-btnb-02

DOT (Department of Transportation [ministerie van verkeer])

Het "DOT"-symbool geeft aan dat de bandenfabrikant voldoet aan de veiligheidsnormen voor banden van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) van het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT). Banden die in de Verenigde Staten zijn gemaakt, hebben het DOT-serienummer aan de binnenkant van de zijwand bij de velg. De letters "DOT" worden gevolgd door acht tot dertien letters en/of cijfers die aangeven waar de band is gefabriceerd, de bandenmaat en de code van de fabrikant, samen met de week en het jaar waarin de band is gefabriceerd.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Guide-Tire Sidewall-DOT(Department of Transportation) Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Guide-Tire Sidewall-DOT(Department of Transportation)

UTQG(Uniform Tire Quality Grading)

Loopvlakslijtage

Elke band krijgt een slijtagegraad met het woord "LOOPVLAKSLIJTAGE" gevolgd door een getal van twee of drie cijfers dat de slijtagegraad van de band weergeeft, uitgedrukt als een percentage van de nominale slijtagewaarde van de NHTSA. De loopvlakslijtagegraden worden uitgedrukt in veelvouden van 20 (bijvoorbeeld 80, 120, 160).

Tractie

Elke band krijgt een tractieklasse met het woord "TRACTIE", gevolgd door de symbolen AA, A, B of C. Deze staan voor het vermogen van de band om te stoppen op nat wegdek, gemeten onder gecontroleerde omstandigheden op specifieke testoppervlakken van asfalt en beton van de overheid.

Temperatuur

De temperatuurklassen, van hoog naar laag, zijn A, B en C. Deze staan voor het vermogen van de band om warmte af te voeren onder gecontroleerde testomstandigheden binnenshuis. Een band met een classificatie lager dan C wordt als onaanvaardbaar beschouwd.

Bandenmaat

  • De specificaties van een band verschillen per voertuigmodel maar bestaan in principe uit symbolen en nummers die verwijzen naar de breedte van de band, de lengte/breedte-verhouding, diameter, belastingsindex en het snelheidssymbool waarmee de prestaties van de band worden aangeduid.

Plaats van introductie

  • Duidt op de regio waar de band is vervaardigd.

Veiligheidswaarschuwing

  • Bevat belangrijke informatie m.b.t. het gebruik van de band.