go to main prd

Záruka

Záruka na pneumatiky

Naše politika kvality pro zajištění bezpečnosti zákazníků. Společnost Hankook neustále usiluje o zajištění nejvyšší kvality svých výrobků.

Záruka výměny zboží

Nárok na uplatnění záruky

Tato záruční norma se vztahuje pouze na původního kupujícího jakékoli nové pneumatiky vyrobené společností Hankook Tire Co., Ltd. Pneumatiky, na které se vztahuje záruka, musí být používány na vozidle, na které byly nainstalovány, v souladu s doporučením výrobce vozidla nebo společnosti Hankook.

Na co se záruka vztahuje a jak dlouho

1. Platnost záruky

Tato záruka se vztahuje na všechny nové pneumatiky Hankook, které byly vyřazeny z provozu z důvodu stavu, na který se vztahuje záruka, a to až do dosažení minimální hloubky běhounu TWI* (indikátor opotřebeného běhounu) nebo do uplynutí servisní lhůty, stanovené v jednotlivých zemích, podle toho, co nastane dříve.

2. Podmínka kontroly nároku

 • Reklamaci nahlaste na formuláři, který vám poskytne výrobce nebo autorizovaný prodejce.
 • Dodejte reklamovaný výrobek.
 • Předložte doklad o nákupu nebo záruční list. V případě pneumatik z originální výbavy je vyžadován pouze záruční list vozidla.
 • Veškeré reklamace může posuzovat pouze společnost Hankook nebo její autorizovaný prodejce.
 • Pro účely správné kontroly prováděné společností Hankook nebo autorizovaným prodejcem je uživatel povinen: Pokud je závada na pneumatice pozorovatelná až po jejím nahuštění, dopravte výrobek do některého ze servisních míst spolu s ráfkem, na kterém byla pneumatika použita.
* TWI (indikátor opotřebení běhounu) : Minimální hloubka běhounu pro použití podle předpisů (1,6 mm).

3. Metoda kompenzace: Společnost Hankook Tyre kompenzuje reklamovanou(é) pneumatiku(y) na základě poměrných metod.

Zachovaná hodnota na základě původní hloubky běhounu.

Společnost Hankook poskytne náhradu při splnění následujících podmínek:

 • Výše kreditu se určí vynásobením skutečné prodejní ceny pneumatiky u prodejce (bez daní) procentem původní hloubky běhounu pneumatiky.
 • Příslušné daně na pneumatiku a náklady na montáž, vyvážení a další poplatky spojené s výměnou pneumatiky je povinen uhradit vlastník.
 • Společnost Hankook si vyhrazuje právo zvolit způsob vyřízení reklamace, kterým je buďto výměna výrobku, nebo vrácení jeho nákladů na základě způsobu odškodnění. V případech, kdy není možné provést náhradu výměnou za výrobek stejného typu, má zákazník právo na obdržení výrobku stejné velikosti s jiným vzorem nebo na vrácení nákladů.
 • Výrobek, jehož reklamace byla uznána a/nebo reklamace byla vyřízena metodou náhrady, se stává majetkem společnosti Hankook.
 • Všechny případy, které nebyly uplatněny na základě této záruky, se posuzují podle právních předpisů jednotlivých zemí.

Na co se záruka nevztahuje

Na co se záruka nevztahuje

 • Časové prodlevy, dočasné odstavení vozidla, nepohodlí nebo nepříjemnosti spojené s uplatňováním reklamace, voláním technických služeb, prodloužením doby jízdy, dodatečnými mzdami, stažením vozidla, pronájmem náhradního vozidla nebo překládkou vozidla.
 • Jakékoli finanční ztráty: Ušlý zisk, příjmy, očekávané úspory, snížení hodnoty podniku atd.
 • Jakékoli jiné škody, ztráty a zranění způsobené přímo nebo nepřímo vadou výrobku, jeho montáží, chybami nebo nedbalostí nebo jakoukoli chybou při poskytování služeb v pneuservisu.

Záruka se nevztahuje na následující:

 • Veškeré výrobky, které byly opraveny, bez ohledu na způsob, rozsah opravy a osobu, která opravu provedla.
 • Nepravidelné opotřebení nebo poškození pneumatiky v důsledku:
 • Ohrožení na silnici, jako například proražení, proříznutí, oděrky, vyboulení, poškození kostry pneumatiky nebo nárazové poškození.
 • Požár, havárie, kolize, kontaminace chemikáliemi nebo vodou / jiným materiálem či látkou zachycenou uvnitř pneumatiky během montáže nebo huštění.
 • Nesprávné nahuštění, přetížení, nesprávné použití, protáčení při vysokých rychlostech, nesprávná montáž nebo demontáž, jízda s prázdnou pneumatikou, použití v terénu, závodění, poškození pneumatiky řetězy, vandalismus, havárie, úmyslné poškození nebo zneužití.
 • Nesprávné seřízení geometrie, nevyváženost kol, nestřídání pozic pneumatik dle doporučení v této příručce nebo použití vadných brzd či součástí nápravy nebo jiné mechanické závady.
 • Porucha pneumatiky v důsledku přidání materiálu. (např. plniva, těsnicího materiálu nebo vyvažovacího prášku a jiných látek).
 • Kontinuální používání vypuštěné, podhuštěné, přehuštěné, přetížené pneumatiky.
 • Pouze dojezdové pneumatiky; nesprávný provoz dojezdových pneumatik nebo provoz s nízkým tlakem bez omezení. (např. překročení předepsané rychlosti, vzdálenosti nebo jiných provozních omezení).
 • Praskliny způsobené ozonem nebo povětrnostními vlivy na pneumatikách starších čtyř (4) let od data výroby a pneumatikách, které nebyly správně skladovány.
 • S opotřebením běhounu menším než minimální 1,6 mm.
 • Rušení nebo vibrace při jízdě;
 • Z důvodu poškození kol nebo po opotřebení běhounu o prvních 0,8 mm hloubky dezénu. Sada čtyř (4) pneumatik z téhož vozidla.
 • Jakákoli pneumatika, která byla úmyslně upravena za účelem změny vzhledu. (např. bílá výplň na černé pneumatice, drážkování nebo protektorování, kosmetické úpravy).
 • Pneumatiky zakoupené jako použité.
 • Pneumatiky bez sériového čísla nebo DOT (např. vyříznutá, vybroušená čísla)
 • Pneumatiky nahuštěné jinými látkami než vzduchem nebo dusíkem.
 • Pneumatiky bez označení homologace E na bočnici pneumatiky v zemích, kde je to podle zákona nezbytné.
 • Nedodržení některého z doporučení nebo varování týkajících se bezpečnosti a údržby uvedených v této příručce.

Obecné závazky majitele

Záruka se nevztahuje na náhradu škody za:

Aby měl majitel nárok na omezenou záruku společnosti Hankook, musí dodržet následující:

 • Dodat pneumatiku autorizovanému prodejci společnosti Hankook.
 • Odevzdat / předložit kopii originálního dokladu o koupi.
 • Žádná reklamace nebude uznána, pokud nebude podána na reklamačním formuláři společnosti Hankook nebo jiném uznávaném formuláři SAF (Standard Application Form) vyplněném a podepsaném majitelem pneumatiky (pneumatik) a autorizovaným prodejcem.