go to main prd

Průvodce péčí

Seřízení geometrie kol

Aby nedocházelo k vibracím, prokluzování, nadměrnému hluku a nerovnoměrnému opotřebení, musí se provádět kontrola a seřízení geometrie kol.

Význam seřízení geometrie kol

  • Pokud jsou pneumatiky opotřebeny nerovnoměrně, např. když se vnitřní rameno pneumatiky opotřebovává rychleji než zbytek dezénu, pak mohlo dojít k porušení správné geometrie kol vozidla. To má nežádoucí dopad nejenom na životnost pneumatik, ale také na jízdní vlastnosti vozidla, které se mohou výrazně zhoršit až na nebezpečnou úroveň. Pokud zjistíte nerovnoměrné opotřebení dezénu, neprodleně si nechte zkontrolovat a seřídit geometrii kol.

Aspekty seřízení geometrie kol

Další informace získáte kliknutím na jednu ze tří níže uvedených možností.

  • Záklon
  • Odklon
  • Sbíhavost
Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Caster

Záklon

Nastavení úhlu záklonu (při pohledu z boku) umožňuje výrobci vozidla vyvážit sílu řízení, stabilitu při vysokých rychlostech a účinnost přední části vozidla při zatáčení. Zvýšení kladného záklonu zvyšuje sílu řízení a schopnosti jízdy v přímém směru a zároveň zlepšuje stabilitu ve vysokých rychlostech a účinnost v zatáčkách. Naopak snížení pozitivního záklonu má za následek snížení stability řízení.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Camber

Odklon

Správný odklon kol zabraňuje vzniku nerovnoměrného opotřebení a zlepšuje ovladatelnost vozu. V závislosti na úhlu, který svírá horní nebo spodní část pneumatiky při jízdě na rovném povrchu směrem dovnitř nebo ven, se rozlišují tři typy odklonu: pozitivní, negativní nebo neutrální odklon.
Díky vývoji odpružení a technologii konstrukce automobilů má v dnešní době většina vozidel záporný odklon kol. V důsledku záporného odklonu kol a působení odstředivých sil se vozidlo naklápí při jízdě do zatáčky. Přitom se zvyšuje tlak, kterým působí na vozovku vnější strana pneumatiky, což zaručuje bezpečné zatáčení.

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Wheel Alignment-Toe

Sbíhavost

Sbíhavost se vztahuje ke směrovému rozdílu mezi přední a zadní částí pneumatiky tvořený horní částí osy na rovině. Existují dva typy sbíhavosti: sbíhavost a rozbíhavost. Sbíhavost znamená, že přední část pneumatiky je vytažena dovnitř, a rozbíhavost znamená, že přední část pneumatiky je vytažena ven. V případě přílišné rozbíhavosti dochází k opotřebení vnitřní části dezénu pneumatiky. Přílišná sbíhavost kol způsobuje nadměrné opotřebení vnější dásti dezénu pneumatik. Oba případy vedou k nadměrnému opotřebení pneumatik, zhoršení jízdních vlastností a k vyšší spotřebě paliva. Kontrolovaný stupeň sbíhavosti zvyšuje bezpečnost při jízdě v přímém směru a kompenzuje nadměrné opotřebení vnitřních částí pneumatiky způsobované negativním odklonem kol.

Kdy zkontrolovat seřízení geometrie kol

  • Kontrolu geometrie kol doporučujeme během každé celoroční servisní prohlídky nebo vždy po ujetí 20 000 kilometrů.
  • V případě nehody vozidla.
  • V případě výměny pneumatik.
  • Pokud zjistíte abnormální opotřebení dezénu na ramenu pneumatiky.
  • V případě nestabilního řízení nebo kolébání vozidla.
  • V případě zhoršení kvality jízdy nebo nápadného zvýšení spotřeby paliva.