go to main prd

Průvodce péčí

Skladování pneumatik

Způsob uskladnění pneumatik má velký dopad na jejich životnost a výkonnost v budoucnu.

Skladování pneumatik

  • Nesprávný způsob skladování může mít negativní vliv na vzhled a výkon pneumatiky. Proto je nutné naučit se správné způsoby skladování a dodržovat je.

Skladování s diskem

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Storage-Store with a Wheel

Skladování bez disku

Hankook Tire & Technology-Help & Support-Tire Care Guide-Storage-Store without a Wheel

Možnosti skladování a co je nutné brát v úvahu

  • Pneumatiky by měly být vždy uloženy v chladném, suchém a čistém prostoru v interiéru.
  • Pneumatiky chraňte před zdroji tepla a ozonu, např. horkým potrubím a elektrickými generátory.
  • Povrch pneumatik udržujte v čistotě a chraňte jej před mazivy, benzínem a dalšími látkami, které by mohly mít nežádoucí účinek na vlastnosti pryže.
  • Zamezte tvorbě plochých míst.