go to main prd

Průvodce péčí

Vyvážení kol

Pokud volant vibruje nebo se ve voze objevují nežádoucí vibrace či hluk, je třeba zkontrolovat vyvážení kol. Získejte více informací o významu vyvažování kol, které je nezbytné pro bezproblémovou jízdu, a o tom, kdy je nutné kola zkontrolovat a o tom jaká preventivní opatření je dobré přijmout.

Význam vyvažování kol

  • Vyvážení kol je proces kompenzace hmotnosti pneumatiky a disku po montáži. Pokud nejsou kola správně vyvážena, vznikají vyšší vibrace a dochází k dodatečnému namáhání vozidla.

Kdy zkontrolovat vyvážení kol

  • V případě, že byla pneumatika vyměněna
  • V případě, že vyvažovací závaží odpadlo nebo se změnila jeho poloha

Jak docílit správného vyvážení kol

  • K vyvážení kol lze použít vyvažovací závaží, pokud je určitý bod lehčí nebo těžší, než by měl být.