go to main prd

Przewodnik po oponach

Konstrukcja Opony

Bieżnik, bark, ściana boczna, stopka, osnowa, pas, wykładzina wewnętrzna oraz pozostałe komponenty są strukturalnie połączone w celu uzupełnienia naukowo opracowanej konstrukcji opony.

* Kliknij przyciski, żeby zobaczyć nazwy i funkcje każdej części.

Bieżnik opony

część opony, która ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią drogi.

Bieżnik składa się z grubej warstwy gumy, która bezpośrednio styka się z powierzchnią jezdni. Jest on wysoce odporny na pęknięcia i wstrząsy oraz chroni osnowę i pas znajdujące się wewnątrz opony. Do jego wykonania wykorzystywana jest guma o właściwościach przeciwściernych, co przekłada się na wydłużenie żywotności opony.

Bark

bark opony

Znajdujący się pomiędzy bieżnikiem a ścianą boczną bark jest wykonany z najgrubszej warstwy gumy na całej oponie. Z tego powodu bark został zaprojektowany tak, aby szybko i łatwo oddawać ciepło akumulujące się wewnątrz opony podczas jazdy.

Ściana boczna

część boczna opony

Znajdująca się pomiędzy barkiem a stopką opony ściana boczna chroni osnowę i zwiększa jej zdolności jezdne dzięki możliwości elastycznego wydłużania i obkurczania. Na tej części opony znajduje się również wiele informacji, takich jak typ, norma, konstrukcja, wzór bieżnika, producent i nazwa marki opony.

Osnowa

szkielet opony

Osnowa jest szkieletem opony, jej najważniejszą częścią. Pojęcie osnowy odnosi się do wszystkich warstw wykonanych z kordu opony. Osnowa amortyzuje wewnętrzne ciśnienie powietrza, masę i wstrząsy.

Opasanie lub pas

warstwy między bieżnikiem i osnową

Opasanie to warstwa kordu umieszczona między bieżnikiem a osnową w oponie diagonalnej w celu ochrony osnowy. Amortyzuje ona wstrząsy i chroni przed wyrwaniem lub uszkodzeniem bieżnika stykającym się bezpośrednio z osnową. Opasanie zapobiega jednocześnie oddzieleniu warstwy gumy i osnowy. Pas to wzmocniona warstwa znajdująca się na obwodzie pomiędzy bieżnikiem a osnową w oponach radialnych i pasowych. Pas funkcjonuje podobnie do opasania, ale jego funkcją jest również wzmocnienie bieżnika poprzez ściśnięcie osnowy.

Stopka

część bezpośrednio stykająca się z obręczą

Stopka jest owinięta wokół końca kordu i mocuje oponę do obręczy. Jest złożona z różnych elementów, w tym drutówki, rdzenia, gumy i wczepu. Stopka zazwyczaj przylega dość ściśle do obręczy, tak aby na wypadek nagłego spadku ciśnienia opona nie zeszła z obręczy.

Wykładzina wewnętrzna

Wykładzina wewnętrzna zastępuje dętkę we wnętrzu opony i składa się z warstwy gumy o najlepszych właściwościach nieprzepuszczalności powietrza. Guma składa się z butylu, gumy syntetycznej lub poliizoprenu. Głównym zadaniem wykładziny wewnętrznej jest utrzymywanie powietrza wewnątrz opony.